.

Jag är inte mycket, 
Inte mycket att titta på.

Put a smile on

Att plocka fram ett leende är exakt lika enkelt som att stänga ögonen när något är otäckt.